Close
Skip to content

Quick start teambuilding

Wat heb je nodig om te kunnen samenwerken?

Al het werk is mensenwerk. Een succesvolle organisatie begrijpt dat de mens centraal staat. Om nog specifieker te zijn gaat het vooral over de interactie tussen mensen. Deze interactie is complex en van veel factoren afhankelijk.

Met de quick start teambuilding verkrijgen we een objectief inzicht in de sterke en de aandachtsgebieden voor de organisatie. Onder leiding van een ervaren facilitator bespreken we de resultaten. Het doel is naast inzicht ook wederzijds begrip te creëren in de organisatie.

De regie hou je zelf. We maken bespreekbaar wat het laaghangende fruit is en wat meer tijd kost om op te lossen. Nu kun je mogelijke verbeteracties prioriteren. Wat kan je zelf doen en waar is misschien hulp bij nodig? 

Toepassingen

 • Weten waar je staat voor de kick-off van een Agile Release Train
 • Om de samenwerking tussen of binnen de teams te verbeteren
 • De organisatie positioneren als een aantrekkelijke werkgever
 • Talent behouden voor de organisatie door de tevredenheid te verhogen 

Voor wie?

Op team, ART, groep of afdelingniveau.

Jij bepaalt

Als organisatie hou je zelf de regie. Wij staan bij met raad en daad.

Wij helpen

Met interventies, workshops, trainingen en coaching. 

Mogelijke uitkomsten

 • Weten waar je staat als team, ART, groep of afdeling
 • Gedeeld begrip
 • Doelstelling 
 • Actielijst met prioritering
 • Wat kan je zelf doen?
 • Welke workshops, trainingen of coaching wil je inzetten?
 • Eigen medewerkers opleiden/coachen om hier intern mee verder te gaan

Geïnteresseerd in de Quick Start? Stel je vraag.

 • Indien gewenst kan je hierboven meer informatie meesturen of een vraag stellen.