Close
Skip to content

Lennaart de Jong 

Deelnemer lean portfolio management

Wat was de uitdaging?  
Ons team is een groep mensen met grote verschillen in ervaring. Sommige zoals ik, hebben al 10 jaar ervaring met portfolio management (en Agile) en anderen nauwelijks tot geen. We kozen deze opleiding portfolio management omdat we op zoek waren naar een gezamenlijke taal. Om samen een vertrekpunt creëren en dit direct vertalen naar het inrichten van ons eigen portfolio management.  
   
Was dat ook gelukt, die gezamenlijke taal?  
De dag na de training werden er gelijk lijstjes gemaakt die we verder uitkauwden. Ik merkte ook dat de gesprekken werden opgezet langs de lijn van gezamenlijke kennis. Dit gaf houvast en structuur om samen een stap verder te komen.  
   
Zijn er andere momenten die je zijn bijgebleven van de training?  
Hoe je een PI (Program Increment) evenement anders kan benaderen. Eigenlijk nog meer vanuit een strategisch dan een operationeel oogpunt. De omvang van de organisatie heeft hier een groot effect op en het was goed dat de training daarop inzoomde. Dit heeft namelijk gevolgen voor de inhoudelijke kennis die je nodig hebt als portfolio manager, of juist hoe je mensen zelf hun rol laat oppakken.   
   
Hoe kijk je terug op de trainers?  
Omdat de trainers veel praktijkervaring hebben komt er een grote variatie aan voorbeelden voorbij. Het sparren tijdens de pauze vond ik ook fijn. Ze pakten dit effectief later centraal weer op in de groep. Ik denk dat er weinig groepen zijn waar deze trainers geen training aan kunnen geven.  

office3

Korte biografie van Lennaart

Ervaringen

  • Portfoliomanager Douane
  • Portfoliomanager Belastingdienst Keten Auto
  • sr. Adviseur Portfoliomanagement, dienst IM Politie Nederland
  • Portfoliomanager international, Program Assurance Officer, Project leader en meer bij Tennet